معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: رویکرد اقتصاد سبز، باعث ساماندهی چالش های زیست محیطی خواهد شد
1396-12-12
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: رویکرد اقتصاد سبز، باعث ساماندهی چالش های زیست محیطی خواهد شد

رویکرد اقتصاد سبز، باعث ساماندهی چالش های زیست محیطی خواهد شد
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، بهبود وضعیت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در محیط های کاری را مستلزم پیگیری مستمر موضوع توسط نهادهای حاکمیتی و آموزش در سطوح مختلف دانست.

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران،  پیروز حناچی که در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) سخن می گفت، ضمن انتقاد از نگاه تک ساحتی به موضوعات توسعه ای کشور، HSE را نظامی فراگیر و منطقی دانست و با بیان آنکه چنین ساختاری به پیوستگی و درهم تنیدگی پدیده ها توجه ویژه ای دارد، افزود: رویکرد تک ساحتی همان گونه که به طور مثال در موضوع مدیریت منابع آب کشور نیز مشهود است، خسارات قابل توجهی در پی داشته است؛ چنانچه طی سال های گذشته تحت تاثیر همین رویکرد، تعداد قابل ملاحظه ای سد در کشور ساخته شد اما ظرفیت 240 میلیارد مترمکعبی مخازن این سدها تا حد قابل ملاحظه ای فراتر از حجم آبهای سطحی کشور است.
حناچی با اشاره به اینکه موضوع سلامت، ایمنی و محیط زیست در محیط های کاری بخشی از یک تفکر عمومی است که به پایداری در ابعاد مختلف توجه می کند، خاطرنشان ساخت موضوع HSE در مقام اجرا در قالب پروژه هایی تعریف می شود که در صورت بذل توجه، می توانند تاثیرگذار و مهم باشند. اقتصاد سبز محور توسعه پایدار است و تا زمانی این که این نگاه در کشور حاکم نشود، چالش های زیست محیطی به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی با تاکید بر اهمیت پیگیری و تدوین سازوکارهای لازم برای پایش مستمر موضوع سلامت، ایمنی و محیط زیست در محیط های کاری، آموزش در سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی و عوامل اجرایی را یکی از متغیرهای مهم در بهبود وضعیت موجود دانست.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به حادثه حریق اخیر ساختمان شرکت برق، بهره برداری نادرست از طبقه منهای 4 و بی توجهی به ملاحظات ایمنی را از مهمترین عوامل بروز این حادثه برشمرد و با بیان آنکه حریق ساختمان شرکت برق با بهره گیری از تجربیات حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو مهار شد، اضافه کرد: حادثه پلاسکو هشداری برای تمام ساختمان هایی است که پیش از الزامی شدن مقررات ملی ساختمان احداث شده اند.
وی با تاکید بر اینکه آمارهای مربوط به تلفات ناشی از حوادث مختلف کشور باید همانند اطلاعات حوادث جاده ای منتشر شوند، گفت: موضوع تلفات بالای حوادث جاده ای در ایران تا قبل از حضور مهندس احمد خرم در وزارت راه، چندان مورد توجه نبود چراکه آمار مربوط به این حوادث انتشار نمی یافت. تا زمانی که چنین موضوعاتی محرمانه تلقی شوند، مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه برای بهبود وضعیت نیز تلاشی صورت نمی پذیرد.

منبع: شهرداری تهران