مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح نمود: تا ایمنی تامین نشود چرخه اقتصادی ایجاد نخواهد شد.
1396-12-06
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح نمود:
تا ایمنی تامین نشود چرخه اقتصادی ایجاد نخواهد شد.

به گزارش روابط عممومی شورای مرکزی مهندس حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در همایش بزرگداشت روز مهندسی و اولین جشنواره نشان تعالی HSE ضمن تسلیت به دلیل سقوط هواپیمای ATR و جان باختن ۶۶ نفر از هموطنان به اهمیت موضوع ایمنی در اولین جشنواره نشان تعالی HSE پرداخت و گفت: امیدوارم شرایط ایمنی و توجه به موضوعات ایمنی در کشور و همچنین در صنایع مهم جدی‌تر گرفته شود. 

مهندس مانی‌فر گزارشی از فرآیند ارزیابی کارگاه‌ها و شرکت‌های ساختمانی ارایه کرد و گفت: موضوع ساختمان و ایمنی از موضوعات پراهمیتی است و معتقدیم تا ایمنی تامین نشود چرخه اقتصادی ایجاد نخواهد شد. در همین راستا مجموعه اقداماتی که در دبیرخانه انجام شد از اردیبهشت سال جاری تاکنون مداومت داشت. در حال حاضر ۵۰ شرکت ساختمانی خواستار ارزیابی خود و دریافت نشان تعالی HSE بودند که از مجموع ۵۰ شرکت، ۴۶ شرکت ارزیابی شدند و ۴ شرکت از دوره خارج شدند از این تعداد، ۴۶ شرکت نیز ۴ شرکت موفق یه دریافت نشان تعالی یک ستاره از ۷ ستاره شدد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمانی رخ می‌دهد و تعداد کشته شدگان نیز در این حادثه به طور میانگین نزدیک به ۳ نفر در روز است. ما در این جشنواره تلاش می‌کنیم تا موضوع ایمنی را به جد دنبال کنیم. 

وی بیان کرد: ارزیابی شرکت‌ها در ۴ محور مدیریت، محیط زیست، سلامت و ایمنی انجام می‌شود، امتیازات ۵ شرکتی که حائز دریافت نشان تعالی HSE شدند از ۴۰۲ شروع می‌شود و تا ۴۵۴ ادامه دارد. شرکت‌ها برای آنکه بتوانند نشان تعالی را در ۷ ستاره دریافت کنند باید دارای هزار امتیاز شوند که نشان می‌دهد برای رسیدن به مطلوب راه طولانی در پیش است. 

مانی‌فر یادآور شد: میانگین امتیازات کسب شده توسط  ۵ شرکت پذیرفته شده در ۴ محور مدیریت، ایمنی، محیط زیست و سلامت به این صورت است که امتیاز مدیریت ۱۸۸ از هزار، ایمنی ۲۸۳ از هزار، سلامت ۲۹۳ از هزار و محیط زیست ۳۶۹ از هزار تخمین زده شده است.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان