حکم انتصاب مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی نشان تعالی HSE
1397-01-30
حکم انتصاب مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی نشان تعالی HSE

با حکم دبیر اجرایی نشان تعالی HSE ، سینا هوشمندی نژاد به سمت مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی HSE منصوب شد.

"جناب آقای سینا هوشمندی نژاد "

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند فرهنگی و رسانه ای جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی HSE "  منصوب می‌شوید.

تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری ، تبلیغی ، انتشاراتی و مطالعاتی دبیرخانه ؛ تلاش برای افزایش کیفی ضریب نفوذ فرهنگ ارزیابی تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ؛ ارائه مستمر دیدگاه‌ها و نظرات مخاطبان به منظور ارتقای عملکرد حوزه‌های پیام رسان در راستای حفظ و ارتقای ارزش هایHSE ؛ طراحی و تدوین برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری دبیرخانه ؛ تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات برون‌سازمانی با هدف تعامل سازنده و فعال با سازمان‌ها و نهادها به ویژه دستگاه‌های فرهنگی و اطلاع رسانی ؛ برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ذی نفعان؛ تلاش برای کمک به حفظ روحیه استقلال ارزیابان برای گزارش دهی ؛ انعکاس برنامه های در دست اقدام دبیرخانه ، ایجاد ساز و کار مناسب برای ارتقای فرهنگ HSE و افزایش سطح آگاهی جامعه در موضوعات HSE آنان از جمله ماموریت‌های شما است.

از خداوند متعال، موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و سیاست های کلان دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالیHSE  را مسئلت دارم.

 

 

 

کاظم نعیمی مطلق – "دبیر اجرایی نشان تعالی HSE "

بیست و ششم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت