برگزاری اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه در محل گروه خودروسازی سایپا + گزارش تصویری
1397-02-09
برگزاری اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه در محل گروه خودروسازی سایپا + گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی HSE، اولین نشست کمیته فنی گروه وسائط نقلیه به میزبانی گروه خودروسازی سایپا، از ساعت 9 الی 11 در محل این شرکت برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دبیر اجرایی نشان تعالی HSE، مدیر امور بین‌الملل نشان تعالی HSE و جمعی از مدیران و کارشناسان گروه خودروسازی سایپا برگزار گردید، موضوعات اجرایی فرآیند ارزیابی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در پایان نشست امروز مقرر گردید براساس نگاه و مشارکت ملی در فرآیند ارزیابی، سایر صاحبان صنعت وسائط نقلیه جهت حضور در کمیته فنی دعوت گردند و نشست دوم کمیته فنی در اتاق جلسات دبیرخانه و با حضور نمایندگان تمامی صاحبان صنعت وسائط نقلیه برگزار گردد.
گفتنی است براساس موضوعات مطرح شده در نشست امروز مقرر گردید طی فراخوان رسمی، شرکت‌های وابسته به گروه خودروسازی سایپا جهت ثبت‌نام در فرآیند ارزیابی و شروع آموزش‌های نحوه تکمیل خودارزیابی معرفی گردند.
همچنین در این جلسه موضوع استقلال ارزیابان و شرح وظایف کمیته فنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزای اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه تشکیل شد برگزای اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه تشکیل شد
برگزای اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه تشکیل شد برگزای اولین نشست کمیته فنی گروه نقلیه تشکیل شد