دعوت به عضویت سایر صنایع مرتبط با وسائط نقلیه در کمیته فنی(عکس)
1397-02-20
دعوت به عضویت سایر صنایع مرتبط با وسائط نقلیه در کمیته فنی(عکس)

پیرو صورت جلسه کمیته فنی نشان تعالی HSE در خصوص عضویت سایر صنایع مرتبط با حوزه حمل و نقل در کمیته فنی، پس از بررسی رزومه افراد متقاضی عضویت در کمیته فنی و انتخاب افراد توانمند، لیست نهایی کمیته مذکور اعلام خواهد شد.

دانلود فرم ثبت‌نام دانلود فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته فنی نشان تعالی HSE در محور صنعت وسیله نقلیه (فایل word)

 

دانلود فرم ثبت‌نام دانلود فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته فنی نشان تعالی HSE در محور صنعت وسیله نقلیه (فایل PDF)

دعوت به عضویت سایر صنایع مرتبط با وسائط نقلیه در کمیته فنی