پایان ماراتن آزمون ارزیابان مدل نشان تعالی HSE در محورهای ۴ گانه
1397-07-21
پایان ماراتن آزمون ارزیابان مدل نشان تعالی HSE در محورهای ۴ گانه


بی شک بازوی اصلی انجام صحیح ارزیابی توسط این مدل، وجود بهترین، ماهرترین، صالح ترین و علمی ترین افراد در نظام ارزیابی است.
هر چند مدل ارزیابی به گونه ای طراحی شده است که توسط ارزیابان متفاوت کمترین انحراف بوجود آید ولی این موضوع در صورتی اتفاق خواهد افتاد که از صلاحیت دار ترین ارزیابان استفاده گردد.

معتقدیم انجام آزمون به تنهایی نخواهد توانست صلاحیت افراد را سنجه کند و فقط روشی برای سنجش سطح دانش افراد خواهد بود.

قطعا پس از سنجش دانش، داشتن کاریزمای ارزیابی، توانایی اداره جلسات ارزیابی، تجربه انجام اقدامات مشابه و ... در مصاحبه نهایی تاثیر گزار خواهد بود.

در اسرع وقت اطلاعات جامعی از تعداد افراد شرکت کننده و بالاترین امتیازات، میانگین امتیازات و ... در هر محور را به سمع و نظر شما عزیزان خواهیم رساند.

تشکر ویژه از تمامی همراهان و متقاضیان صلاحیت ارزیابی

روابط عمومی دبیرخانه ارزیابی عملکرد و کارایی HSE (نشان تعالی HSE)