۲۴۳ ساختمان پرخطر مثل پلاسکو!
1397-10-29
۲۴۳ ساختمان پرخطر مثل پلاسکو!

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران میگوید: طی دو سال گذشته ۲۷۰ ساختمان مثل پلاسکو را شناسایی کردیم. برای این ساختمان‌ها دستورالعمل ایمنی نوشتیم و در چند مورد از این‌ ساختمان ها ایمن‌سازی‌های بسیار خوبی انجام شد.

ساختمان‌های بلندمرتبه باید نقشه عملیاتی برای آتش‌نشانی داشته باشند.

یک شبکه مانیتورینگ طراحی کردیم که ساختمان‌های بلند بتوانند به آتش‌نشانی اتصال داشته باشند تا در لحظات ابتدایی موارد اورژانسی خود را اطلاع دهند؛ سه هزار کارشناس سازمان نظام مهندسی و ۱۲۳ نفر از همکاران دفاتر خدمات الکترونیک را نیز برای کنترل نقشه‌ها و الزامات حریق آموزش داده‌ایم؛ دستور قضایی ضروری برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها را نیز اخذ کرده‌ایم؛ ضمن اینکه آیین‌نامه مفصلی در ۶ جلد برای همه ساختمان‌ها تعریف کرده‌ایم.