هشدار محققان نسبت به تبدیل‌ شدن دریای خزر به "دریای‌مرده"!
1397-11-03
هشدار محققان نسبت به تبدیل‌ شدن دریای خزر به "دریای‌مرده"!

بر اساس یافته‌های محققان ایرانی، تراز آب دریای خزر در سال‌های اخیر کاهش یافته است، ضمن آنکه انواع مواد آلاینده و فاضلاب‌های شهری و کشاورزی به این دریا وارد می‌شود که با افزایش بار آلی در بستر و کاهش اکسیژن در این مناطق، دریای خزر در بخش‌های عمیق به محیطی مرده تبدیل می‌شود.