اهداف برگزاری دومین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE
1397-11-04
اهداف برگزاری دومین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE

اهداف برگزاری دومین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE به شرح زیر است:

❇️ ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی HSE در شرکت ها و پروژه ها مطابق با مدل نشان تعالی HSE
❇️معرفی شرکت ها و پروژه های برتر ، براساس ارزیابی مدل نشان تعالی HSE
❇️ توانمند سازی شرکت ها از طریق ارائه نقشه راه HSE و نحوه استقرار معیارهای ارزیابی
❇️ ایجاد بستر فرهنگی و گفتمان HSE در جامعه مهندسی و کارشناسی کشور
❇️ ایجاد دغدغه و نگرش HSE در سطح مدیران و مسئولین کشور
❇️ معرفی جامعه مهندسی HSE کشور و توانمندی های آنان
❇️ توجه ویژه به بستر سازی مناسب سازمانی و رهبری مدیران در نظام HSE
❇️ لزوم ایجاد سامانه های استقرار سیستم HSE پیشرفته
❇️ معرفی و رونمایی سامانه نرم افزار ارزیابی نشان تعالی HSE
❇️ برگزاری ورکشاپ های تخصصی HSE و پنل تخصصی ویژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

❇️ معرفی و رونمایی 3 جلد کتاب "راهنمای جامع تامین سلامت،ایمنی و محیط زیست در کارگاه های ساختمانی و عمرانی " به عنوان رفرنس کد دوره های HSE اجباری آموزش مهندسین در صلاحیت اجرا .

📣 کد 7_811 مبانی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE (ورود به حرفه مهندسی و تمدید_16 ساعت)
📣 کد 818 مقررات و تدابیر فنی HSE
(ارتقای 3 به 2 _ 24 ساعت)
📣 کد 822 تکنیک ها و روش های اجرای نظام HSE (ارتقای 2 به 1 _ 8 ساعت)


با ما همراه باشید

روابط عمومی دبیرخانه نشان تعالی HSE