گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
1397-12-05
گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE

 

گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE

سخنرانی مهندس مانی فر رییس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

در محل برج میلاد تهران، پنجم اسفند ماه 97

گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
سخنرانی مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97
 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE  گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE

آیین رونمایی از 3 جلد کتاب راهنمای جامع تامین سلامت ، ایمنی و محیط زیست در کارگاه های ساختمانی و عمرانی 

"مرجع آموزش های HSE مهندسی " پنجم اسفند ماه 97، برج میلاد تهران ، دومین جشنواره نشان تعالی HSE

جلد اول _کد 7_811 (مبانی HSE)
جلد دوم _ کد 818 (مقررات و تدابیر فنی HSE)
جلد سوم _ کد 822 ( روش ها و تکنیک های HSE)

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE


آیین رونمایی از 3 جلد کتاب راهنمای جامع تامین سلامت ، ایمنی و محیط زیست در کارگاه های ساختمانی و عمرانی 

"مرجع آموزش های HSE مهندسی " پنجم اسفند ماه 97، برج میلاد تهران ، دومین جشنواره نشان تعالی HSE

جلد اول _کد 7_811 (مبانی HSE)
جلد دوم _ کد 818 (مقررات و تدابیر فنی HSE)
جلد سوم _ کد 822 ( روش ها و تکنیک های HSE)

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE  گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
سخنرانی مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE


سخنرانی مهندس مانی فر رییس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

در محل برج میلاد تهران، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE

سخنرانی مهندس مانی فر رییس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

در محل برج میلاد تهران، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE

حضور وزیر راه و شهرسازی جناب آقای اسلامی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

در محل برج میلاد تهران، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE


سخنرانی مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE  گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97

 گزارش تصویری: دومین جشنواره نشان تعالی HSE


سخنرانی دکتر کاظم نعیمی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE، در محل برج میلاد تهران ، پنجم اسفند ماه 97