نتایج دومین دوره جشنواره نشان تعالی HSE
1397-12-08
نتایج دومین دوره جشنواره نشان تعالی HSE

اطلاعیه سراسری :
نتایج دومین دوره جشنواره نشان تعالی HSE با توجه به ارزیابی های انجام شده (در سطح ستاره)
در تمامی گروه ها (از 7 ستاره) _سال 1397

1_شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی (3ستاره)
2_شرکت عوجان ایرانیان " رانی" (3ستاره)
3_شرکت پایا سازه پاسارگاد (2 ستاره)
4_شرکت نصب نیرو گروه مپنا ( 2 ستاره)
5_ شرکت مهندسین عمران مارون (1ستاره)
6_ شرکت لوازم خانگی کن ( 1 ستاره)
7_شرکت کولهام (1 ستاره )
8_شرکت جنرال مکانیک (1 ستاره)
9_شرکت ویو افق (1 ستاره)

بهترین سطح پیشرفت امتیاز نسبت به سال گذشته به شرکت ملی ساختمان تعلق گرفت .
بالاترین سطح انطباق نتیجه خودارزیابی و ارزیابی نهایی به شرکت ترپ و چاووش راه بنا تعلق گرفت.

رتبه 1 در تمامی گروه ها و گروه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی به شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی با سه ستاره
رتبه 1 در گروه ساختمان ، ساخت و ساز و عمران به شرکت پایا سازه پاسارگاد با دو ستاره
رتبه 1 در گروه صنایع نیرو و نیروگاهی به شرکت نصب نیرو گروه مپنا با دو ستاره
رتبه 1 در گروه صنایع غذایی به شرکت عوجان ایرانیان "رانی" با سه ستاره

ترتیب 5 رتبه برتر در گروه ساختمان ، ساخت و ساز و عمران (در سطح ستاره)
1_ پایا سازه پاسارگاد (2 ستاره)
2_مهندسین عمران مارون (1 ستاره)
3_کولهام (1 ستاره)
4_جنرال مکانیک (1 ستاره)
5_ویو افق (1 ستاره)