اندوه آبان، تسلیت ایران من...
1396-08-23
اندوه آبان، تسلیت ایران من...

⚫️⚫️ انالله وانا الیه راجعون ⚫️⚫️

برای همه‌ی شهرها و روستاهایی که امروز عزادارند، غمگین و بی‌نهایت اندوهگینیم. با تمام وجود همراهشان هستیم و دستشان را به یاری می‌فشاریم.

درگذشت جانگداز جمعی از عزیزان هم وطن دراثر وقوع زلزله را تسلیت عرض نموده وبرای بازماندگان صبروشکیبایی مسئلت داریم.

توجه کنیم که زلزله خبر می کند !!!
کشورمان روی کمربند زلزله قرار دارد.
لطفا خود را به بی خبری نزنیم و آماده باشیم.


#نشان_تعالی_HSE

#همیشه_خبر_میکند