عضو شورای شهر تهران مطرح کرد: شناسایی 7300 ساختمان ناایمن سطح شهر تهران/1500 ساختمان ناایمن متعلق به شهرداری
1396-09-07
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد: شناسایی 7300 ساختمان ناایمن سطح شهر تهران/1500 ساختمان ناایمن متعلق به شهرداری

زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در یازدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران ایمنی ساختمان های عمومی تهران با تاکید بر اینکه کمیته ایمنی شورا به دنبال شناسایی و رفع خطر ساختمان های ناایمن شهر است اظهار داشت: طبق گزارش سازمان آتش نشانی ٧٣٠٠ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران شناسایی شده است که حدود ١٥٠٠ ساختمان متعلق به شهرداری است.

وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه اطلاعات دقیق و به روزی از وضعیت ایمنی ساختمانهای تهران وجود ندارد، باید برای ایجاد یک سامانه پایش ایمنی برای ساختمان های عمومی شهر تهران برنامه ریزی شود تا بتوان تغیرات اعم از رفع خطر و ایمن شدن ساختمان ها را ثبت کرد.

رییس کمیسیون سلامت شورا همچنین از بررسی تاب آوری بیمارستانهای تهران در کمیته ایمنی شورا خبر داد و گفت: گزارشی توسط دکتر منصوری از دانشگاه علم تحقیقات در مورد تاب آوری بیمارستانهای تهران ارائه شده که قرار است اقداماتی جهت افزایش ایمنی بیمارستان ها و مراکز درمانی صورت گیرد.

منبع: Samair.ir