برگزاری جلسه توجیهی ایمنی کارگروه HSE در جنوب استان کرمان
1396-09-14
برگزاری جلسه توجیهی ایمنی کارگروه HSE در جنوب استان کرمان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان، در این جلسه نسیم راسخ سرپرست اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین ساخت به تشریح اهمیت ایمنی‌سازی کارگاه‌ها پرداخت.

راسخ گفت: در حال حاضر، صنعت ساخت و ساز در کشور بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده و در عین حال بیشترین تأثیر را در اقتصاد دارد. 

وی افزود: بیشترین آمار خسارات نیز از ناحیه کار به ویژه در حوزه ساختمان رخ می‌دهد. امیدواریم در این آموزش‌ها به نتیجه مطلوب و مناسبی برسیم و موجبات رضایتمندی آحاد جامعه را از کاری که بر عهده گرفته‌ایم، ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیه عوامل اجرائی افزود: پیمانکاران، یک نفر را برای آموزش دوره‌های HSE به عنوان مسئول ایمنی پروژه به کارفرما معرفی نمایند.

منبع: news.mrud.ir