گفتگوی معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دبیر جشنواره نشان تعالی HSE
1396-09-22
گفتگوی معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دبیر جشنواره نشان تعالی HSE

معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر سعید بختیاری در "همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی" از غرفه نشان تعالی HSE بازدید کردند. وی در گفتگو با دبیر جشنواره نشان تعالی HSE بیان نمودند: "حرکتی که معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه آغاز کرده است را باید به فال نیک گرفت، قطعا با این رویکرد HSE در صنعت ساختمان چشم‌انداز روشنی خواهد داشت."

 

گفتگوی معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دبیرخانه نشان تعالی HSE