بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور
1396-10-06
بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه نشان تعالی HSE مهندس حامد مانی‌فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به همراه کارشناس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان سرکار خانم مهندس شاکری صبح امروز 96/10/6 از دبیرخانه نشان تعالی بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس حامد مانی‌فر، در جلسه‌ای با دکتر نعیمی دبیر اجرایی نشان تعالی HSE و مهندس احمدیان مدیر حوزه بین‌الملل نشان تعالی HSE از حساسیت موضوع جشنواره و لزوم برنامه‌ریزی  جهت اجرای مناسب جشنواره نکاتی را گوش‌زد نمودند؛ وی در ادامه روند برنامه‌های شورای سیاست‌گذاری را بررسی نموده و بر ضرورت اجرای برنامه‌ها تآکید نمودند.

در این جلسه دبیر اجرایی نشان تعالی HSE گزارش ارزیابی ‌های انجام شده در سطح کشور را ارائه دادند و همچنین مدیر امور بین‌الملل نشان تعالی HSE  از پتانسیل‌های  موجود جهت همکاری‌های پژوهشی، علمی و توسعه در طرح مدل نشان تعالی HSE توضیحاتی را مطرح نمودند.

بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور
بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور بازدید مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دبیرخانه نشان تعالی HSE کشور