حامد مظاهریان از لزوم حساس کردن افکار عمومی نسبت به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می گوید
1396-10-09
حامد مظاهریان از لزوم حساس کردن افکار عمومی نسبت به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می گوید

حامد مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به جشنواره نشان تعالی HSE از لزوم حساس کردن افکار عمومی نسبت به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می گوید؛

  • امضای تفاهم‌نامه همکاری در طرح نشان تعالی سلامت ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران در راستای فرهنگ سازی به منظور کاهش سوانح ساختمانی و انجام ارزیابی HSE انجام شده است.
  • حضور دانشگاه با دیدگاه نظری می‌تواند در کنار دستگاه‌های دولتی که همواره از دیدی عمل‌گرا برخوردار هستند نتیجه خوبی را در این عرصه به دست آورد.
  • امنیت و کیفیت دو مبحث عمده در ساخت و سازها به شمار می‌روند و با فرهنگ‌سازی و آموزش باید سه مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست را وارد ادبیات علمی کرده و سعی کنیم از تجربیات بین‌المللی برای پیشبرد کارهای خود استفاده کنیم.
  • افکار عمومی باید نسبت به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین سایر مواد قانونی مقررات ملی و کنترل ساختمان حساس کنیم. همچنین مردم مصرف کنندگان و سازندگان باید از حقوق خود آگاه بوده و پا به پای قانون از حقوق خود پاسداری کنند.