توضیحات مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان درباره فعالیت های ترویجی و تشویقی مباحث ایمنی
1396-10-11
توضیحات مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان درباره فعالیت های ترویجی و تشویقی مباحث ایمنی

حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان درباره فعالیت های ترویجی و تشویقی مباحث ایمنی می‌گوید:

موضوع سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از ابتدا به عنوان فعالیت ترویجی و تشویقی در دستور کار بوده و از آنجایی که دانشگاه تهران در بحث HSE فعالیت‌های قابل توجهی را انجام داده است و مطالعات مناسبی در زمینه ارزیابی HSE دارد می‌تواند در ارزیابی کارگاه‌ها و مجتمع‌های ساختمانی توسط ارزیابان دارای صلاحیت نقش مهمی را ایفا کند.

اکنون که بیش از 6 ماه از فعالیت دبیرخانه نشان تعالی HSE می‌گذرد فرهنگ‌سازی خوبی در موضوع مهم HSE در استان‌ها آغاز شده و در عین حال، آموزش کارشناسان در حوزه HSE انجام گرفته و آزمون‌های مجازی و آنلاین برای حدود یک‌هزار نفر انجام شده است.

کمیته فنی، نتیجه ارزیابی‌های انجام شده توسط ارزیابان را مورد بررسی قرارد می‌دهد و هم‌چنین توصیه نامه‌هایی را برای عدم انطباق‌ها تدوین خواهد کرد نتایج آن در جشنواره HSE اطلاع رسانی خواهد شد.


حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان