دبیر اجرایی نشان تعالی HSE کشور : اولین دفتر استانی نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE خراسان شمالی در بجنورد ایجاد میشود.
1396-10-16
دبیر اجرایی نشان تعالی HSE کشور :
اولین دفتر استانی نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE  خراسان شمالی در بجنورد ایجاد میشود.

دبیر اجرایی نشان تعالی HSE کشور ، در همایش نشان تعالی HSE در بجنورد ، خبر از تشکیل اولین دفتر استانی با همکاری دستگاه های اجرایی این استان خبر داد.

به گفته دکتر نعیمی، دفتر استانی نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE با همکاری دبیرخانه نشان تعالی HSE، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها در خراسان شمالی (بجنورد) تشکیل خواهد شد.

هدف از تشکیل این دفتر فرابخشی، دستیابی به برنامه های بلند مدت جمهوری اسلامی، تشکیل جامعه مبتنی بر HSE، حذف و کاهش مخاطرات ایمنی و سلامتی و صیانت از محیط زیست در این استان خواهد بود.

طرح نشان تعالی HSE در استان خراسان شمالی در قالب برنامه جامع اقدامات مشترک HSE اجرایی میگردد.
برنامه مذکور به صورت پایلوت در این استان توسعه خواهد یافت و در اقدامات بعدی در سایر استان ها اجرا خواهد شد.