دومین جلسه کمیته فنی نشان تعالی HSE برگزار شد.
1396-11-16
دومین جلسه کمیته فنی نشان تعالی HSE  برگزار شد.

اعضای کمیته فنی نشان تعالی HSE ، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه 96 در حال بررسی گزارشات ارزیابی حاصل از ثبت امتیازات ارزیابان هستند.

سومین جلسه بررسی نهایی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه برنامه ریزی شده است.

دومین جلسه کمیته فنی نشان تعالی HSE