دانلود برنامه هفتگی همیشه خبر می‌کند


افراد می‌توانند برای شرکت در مسابقه پیامکی عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 02188216459 ارسال کنند. 

جهت مشاهده اسامی برندگان "همیشه خبر می‌کند" کلیک کنید


 

دانلود فرم ثبت‌نام  دانلود قسمت 1 : این اچ اس ای (HSE) ناشناخته

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 2 : ساختمان مقاوم یا ایمن؟

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 3 : حرکت در فضاها !!!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 4 : چرا ملاتو میریزی رو آجرا ؟!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 5 : هر که بارش بیش ...!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 6 : برق گرفتگی!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 7 : دودکِشی!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 8 : سُر بازی!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 9 : سرویس‌گاه!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 10 : دعوتنامه‌ای برای مهندسین

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 11 : این جماعت خلاق

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 12 : مرد عنکبوتی!!!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 13 : جشنواره یا همایش ؟؟!!!!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 14 : گزارشی از اولین جشنواره نشان تعالی HSE

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 15 : ویژه برنامه روز عید نوروز

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 16 : جاده های آدم خوار

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 17 : آنچه از دومین جشنواره میدانیم!!!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 18 : هرکس ، هرجا ، زیر چتر سلامتی/ بهداشت !!!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 19 : همه با هم برای سیاره ی مادری !!! 

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 20 : اهالی HSE روزتون مبارک

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 21 : HSE در مریضخانه🤒🤒🤒

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 22 : طفل 51 ساله!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 23 : یک برنامه تاریخی / موزه و HSE

 

دانلود فرم ثبت‌نام

دانلود قسمت 24 :  HSE در مریضخانه 2 🤒🤒🤒

 

دانلود فرم ثبت‌نام

دانلود قسمت 25 : یه موضوعِ کثیف

 

دانلود فرم ثبت‌نام

دانلود قسمت 26 : نقشه‌های روی آبِ HSE

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 27 : HSE پس از زلزله

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 28 : جام‌جهانی اچ اس ای (1)

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 29 : جام‌جهانی اچ اس ای (2)

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 30 : شهرداری و HSE

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 31 : هواپیمایِ HSE!🛩

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 32 : بنگاه خبر پراکنیِ HSE!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 33 : HSE در مقیاس کوچک

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 34 : HSE خانگی

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 35 

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 36 

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 37: باز آمد بوی ماه اچ اس ای😊

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 38: اچ اس ایِ داغ و سوزان

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 39: استاندارد؛ برادر اچ اس ای!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 41: اچ اس ای ورزشکار می شود!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 40: اچ اس ای در برابر خشم طبیعت😡

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 42: اچ اس ای و پرورش📚

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 43: اچ اس ایِ پرتوزا!☢️

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 44: اچ اس ای و کتاب!📚

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 45: اچ اس ای پرستار کودک می‌شود!🤒

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 46: اچ اس ای مانور می‌دهد!

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 47: با مه یا بی مه؟! مسئله این است!😉

 

دانلود فرم ثبت‌نام

 دانلود قسمت 48: اچ اس ایِ پرنده!✈️