از ابتدای شکل‌گیری ایده طراحی مدل نشان تعالی HSE و تدوین آن توسط دانشگاه تهران، توسعه این مدل با مشارکت مراجع علمی و فنی بین‌المللی از طرف دست‌اندرکاران طرح مورد توجه قرارگرفته و دفتر حوزه بین‌الملل نشان در شهر ماگدبورگ آلمان (شرکت Radman KG) در ارتباط نزدیک با دانشگاه معتبر و دولتی Otto Von Guericke امکان همکاری‌های دوجانبه و پشتیبانی این دانشگاه از اجرا و توسعه مدل را دنبال نموده است.

دانشکده‌های مکانیک، مهندسی سیستم‌‌ها و انستیتو تکنولوژی‌های نوین وابسته به این دانشگاه همکاران طرح نشان تعالی HSE می‌باشند؛ در بخش زبان انگلیسی سایت می‌توانید اطلاعات مربوط به اساتید همکار، پتانسیل‌های آموزشی - علمی و تکنولوژیکی که از طرف این دانشگاه در ارتباط با طرح تهیه و ارسال گردیده را مشاهده فرمایید.

اساتید و کارشناسان علاقمند به حوزه بین‌الملل می‌‎توانند با دبیرخانه نشان تعالی HSE تماس برقرار نموده و امکان همکاری در این حوزه را بررسی نمایند.

کمال احمدیان راد، مدیر امور بین‌الملل نشان تعالی HSE
Kamal Ahmadianrad

کمال احمدیان راد

مدیر امور بین‌الملل نشان تعالی HSE

مدیرعامل شرکت Radman 

 

 

 

 

 

 Professor Michael Scheffler

,Dear Mr. Ahmadianrad

I come back to the email sent by Prof. Karl Grote; I want to establish the contact between you and me. Please let me know your next steps concerning EXFA, Radman etc. We would like to cooperate with you/to support you and the upcoming conference.

Sincerely, Michael

 


Grote

Professor Karl H. Grote

,Dear Mr. Ahmadianrad
!Thank you for your mail and information
.Our Dean of Mechanical Engineering Faculty has called in a meeting, which took place last Wednesday morning. Present was also a faculty member from the Faculty of Chemical and Process Engineering and CEO of EXFA Dr. Fietz

We discussed the further steps of cooperation and support for HSE plans and RadmannKG. with you under support / cooperation from the Dean of the college of Mechanical Engineering. We will try to submit some material for your .conference / exposition

.(Very important: Starting now, Dr. Fietz /EXFA is your direct Communication Partner. You may want to cc your messages to the Dean of the COE, Prof. Scheffler (and maybe to myself, and Mr. Boettcher

.Dr. Fietz will set up a meeting with you in Magdeburg at the  EXFA or the University. Please look out for his mail

.I myself will be part of the process and cooperation, as decided and invited by EXFA and/ or the Dean of the college

.I do think, that the project is on track now and will be successfully worked on

,Best regards, sincerely yours
Karl H. Grote

 www.Radmankg.com