اشاعه فرهنگی و توسعه برنامه‌های اجرایی نشان‌تعالی HSE در سرتاسر کشور از اهداف اصلی و اولیه این طرح می‌باشد، در این ارتباط از ظرفیت و استعدادهای کلیه استان‌ها در انتخاب و پرورش ارزیابان استفاده شده و برنامه‌های سفر استانی به بسیاری از استان‌های کشور توسط دبیرخانه نشان‌تعالی HSE انجام گردیده که با استقبال گرم و اعلام همکاری کلیه استان‌های مورد بازدید رو‌به‌رو بوده است.

استان خراسان شمالی با توجه به همگرایی میان کلیه مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط به عنوان اولین دفتر استانی نشان‌تعالی HSE معرفی شده است.

دفتر خراسان شمالی