لازم به ذکر است هزینه ثبت‌نام، مشتمل بر خدمات ذیل خواهد بود:

  • برگزاری دوره آموزشی شناخت مدل ارزیابی HSE و نحوه انجام خودارزیابی توسط سازمان
  •  انجام فرآیند ارزیابی توسط تیم ارزیابی در چهار محور مدیریت، سلامت، ایمنی و محیط زیست؛
  • صحه گزاری نتایج ارزیابی توسط کمیته ارزیابان و کمیته فنی؛
  • تهیه و ارائه گزارش تفضیلی وضعیت و نقاط ضعف و قوت موجود به مدیریت؛
  • پشتیبانی نرم‌افزاری و ارائه مشاوره های لازم پس از ارزیابی؛
  • صدور و اعطای تقدیرنامه، گواهینامه / نشان با توجه به نتایج ارزیابی؛
  • حضور در جشنواره پایانی و رویدادهای جانبی.
  • ارائه فیلم و عکس های جشنواره و انتشار گسترده خبری.


* هزینه ­های مرتبط با ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی ارزیابان در روز ارزیابی بر عهده متقاضی ارزیابی می­باشد.

* هزینه ثبت نام در فرایند ارزیابی نشان تعالی HSE بر اساس گروه بندی ده گانه و طبقه بندی A تا E  متفاوت می باشد.

* جهت ثبت‌نام در فرآیند ارزیابی نشان تعالی HSE به سایت www.hsetest.com مراجعه فرمایید.