اصول اعتباری نشان تعالی HSE


نشان تعالی HSE  یک نماد ملی است و برای اعتلای شأن آن به چهار عامل بسیار مهم زیر توجه خاص شده است:

۱)  سلامتی نظام ارزیابی و بی شائبه بودن آن به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد مردم در طول زمان از طریق انتخاب ارزیابان مجرب و بیطرف و اجرای فرایند ارزیابی به طور اطمینان بخش.

۲)  دقت در کیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرایند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های متقاضی.

3) تلفیق مرجع دانشگاهی ، سازمان ها و مرجع مربوطه دولتی و متخصصین صنعتی در شورای سیاستگذاری و کمیته های فنی

4) انجام مطالعات Best Practice های داخلی و خارجی در متدولوژی مدل

 


 

اصول ارزشی نشان

 

نشان تعالی HSE وسیله ای برای اطلاع و تایید تلاش و کوشش سازمان های تولیدی و خدماتی کشور در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بیانگر تعهد سازمانهای متقاضی در استقرار نظام های مدیریتی مربوطه و توجه به فرهنگ HSE و بهبود مداوم و تعالی آن در مسیر موفقیت پایدار است. برخی از مفاهیم ارزشی این مدل عبارتند از:

۱) ارزش نهادن به مدیران، کارشناسان، محققان و افرادی که در سازمان به HSE بها می‌دهند و به استقرار آن تعهد دارند.

۲) ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری در HSE و ارائه صحیح ترین راهکارهای موجود

۳) ارزش نهادن به انتظارات مشتریان و رضایت ذینفعان دیگر در مسائل HSE به طوری که موفقیت پایدارسازمان در گرو وجود بینش هدفمند HSE است.